top of page

Yoga Nieuw Vennep Servicevoorwaarden


1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op www.YogaNieuwVennep.com stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.


2. Gebruik Licentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Yoga Nieuw Vennep te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Yoga Nieuw Vennep te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Yoga Nieuw Vennep. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Yoga Nieuw Vennep worden op een 'as is'-basis aangeboden. Yoga Nieuw Vennep geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Yoga Nieuw Vennep geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites gelinkt aan deze site.


4. Beperkingen
In geen geval zullen Yoga Nieuw Vennep of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op Yoga Nieuw Vennep's website, zelfs als Yoga Nieuw Vennep of een vertegenwoordiger van Yoga Nieuw Vennep mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die verschijnen op de website van Yoga Nieuw Vennep kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Yoga Nieuw Vennep garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn.Yoga Nieuw Vennep kan de inhoud van haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Yoga Nieuw Vennep doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.


6. Links
Yoga Nieuw Vennep heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website herzien en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Yoga Nieuw Vennep van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen
Yoga Nieuw Vennep kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.


Privacybeleid


Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ons beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen op onze website, www.YogaNieuwVennep.com en andere sites die wij bezitten en beheren.


We vragen alleen om persoonlijke informatie wanneer we deze echt nodig hebben om u van dienst te zijn. Wij verzamelen het op eerlijke en wettige wijze, met uw kennis en toestemming. We laten u ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt.


We bewaren verzamelde informatie alleen zolang als nodig is om u de gevraagde service te verlenen. Welke gegevens we opslaan, we beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar of met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.


Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en praktijken van deze sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacybeleid.


U bent vrij om ons verzoek om uw persoonlijke informatie te weigeren, met dien verstande dat we mogelijk niet in staat zijn om u een aantal van uw gewenste diensten te leveren.
Uw voortgezet gebruik van onze website zal worden beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan gerust contact met ons op.


Dit beleid is van kracht vanaf 17 mei 2018.

bottom of page